ประกาศรับสมัครงาน
     
     บริษัท ไอบา จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรชาวไทย เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของสินค้าไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าจากต่างประเทศ ช่วยลดการนำเข้าสินค้าราคาสูงจากต่างประเทศ  
 
     ขณะนี้กำลังขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงาน คนรุ่นใหม่ไฟแรง
 
 
   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ปิดรับ )
 
        - วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
      - มีประสบการณ์ด้านการตลาดจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
      - มีใบขับขี่ และพาหนะเป็นของตนเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
      - สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 
 
   เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 
        - ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
      - วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
      - ขยันอดทน สุภาพ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
      - มีใบขับขี่ และพาหนะเป็นของตนเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
      - มีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      - อ่าน - เขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 
 
   Database Programmer
Qualifications :-
 
        - Male/Female, any age
      - Bachelor's Degree or higher in Computer Science or related fields
      - Minimum 1 years of experience in software development
      - Strong development skill in Delphi / VB / C
      - Experience using SQL Server / Transact SQL / SQL Anywhere
      - Ability to work well in both team environment and independently.
      - Excellent command of English and good communication skill.
      - Knowledge in Accounting would be an advantage.
 
 
   Microcontroller Programmer
Qualifications :-
 
        - Male/Female, any age
      - Bachelor's Degree or higher in Computer Science or related fields
      - Minimum 1 years of experience in software development
      - Strong development skill in ASM, C or Delphi
      - Experience with Microchip PIC, Zilog or MCS51
      - Ability to work well in both team environment and independently.
      - Excellent command of English and good communication skill.
 
 
   ช่างอีเล็คโทรนิคส์
คุณสมบัติ
 
        - ชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
      - ปวส., ปริญญาตรี สาขาอีเล็คโทรนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
      - มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของอุปกรณ์อีเล็คโทรนิคส์ ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์
      - มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานอีเล็คโทรนิคส์ ขยันและอดทน
      - สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ พอสมควร
      - สามารถทำงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
 
 
ส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัวมาที่
ข้อกำหนด : โปรด Download แบบฟอร์มการรับสมัครงานในโดยคลิกที่ แบบฟอร์มรับสมัครงาน
 
 
แบบฟอร์มรับสมัครงาน
 
 
โดยท่านสามารถพิมพ์เป็นไฟล์ ไมโครซอฟเวิร์ด หรือ Excel หรือพิมพ์แล้วส่งเป็นจดหมายมาที่
 
 
ฝ่ายบุคคล บริษัท ไอบา จำกัด
125/4 ม.1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel: 0-2423-3653-4
FAX: 0-2423-3652
Email: kukanok@yahoo.com, support@ibasoft.com
Website: http://www.ibasoft.com/