SmartLock On line PC Access Controls
SmatLock ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access controls Systems) ที่ผ่านการวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มวิศวกรชาวไทย    ได้รับการส่งเสริมทางวิชาการจากกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรมออกแบบให้ลงตัวเหมาะกับเมืองไทยโดยเฉพาะเหมาะสำหรับสำนักงาน
โรงงานสถานศึกษาสโมสร ฯลฯ ด้วยโครงสร้างโปรแกรมเมนูภาษาไทย ใช้เวลาในการเรียนรู้
ไม่มากมีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย สะดวก สวยงามและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถปรับโปรแกรมให้ได้ ตามความต้องการได้อีกด้วย
 
 
 
  คุณสมบัติของระบบ On line PC Access Controls    
     ใช้เป็นระบบลงเวลาพนักงานและระบบผ่านเข้า-ออก ได้    
    เลือกใช้ได้ทั้ง บัตรบาร์โค้ด บัตรแม่เหล็ก และบัตร Contactless Smart card    
    สามารถเก็บรูปภาพและข้อมูลของผู้ถือบัตรไว้ใน ฐานข้อมูลของระบบได้    
    เมื่อมีการรูดบัตรผ่านเข้าออก จะแสดงรูปของผู้ถือบัตรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที    
    ทำให้สามารถเปรียบเทียบได้ว่าผู้ที่รูดบัตรเป็นบุคคลเดียวกันกับในฐานข้อมูลหรือไม่    
    ส่งสัญญาณเสียงแจ้งให้ทราบว่าได้บันทึกรหัสบัตรที่รูดไว้แล้ว    
    มีระบบ Remote ซึ่งสามารถสั่งเปิดประตูจากภายใน ได้ในทันที    
    มีระบบแจ้งเตือนเมื่อประตูถูกเปิดค้างไว้นานเกินกำหนด    
    มีระบบแจ้งเตือนเมื่อประตูถูกงัดแงะ    
    ข้อมูลการผ่านเข้า-ออกจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ทันที สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาตรวจสอบได้ในภายหลัง และนำไปใช้กับระบบ Time Attendance และ Payroll ได้อีกด้วย    
    สามารถเชื่อมต่อชุดอ่านรหัสเป็นเน็ตเวิร์คได้ 1-31 เครื่อง โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่อง    
    สามารถกำหนดวันและช่วงเวลาการผ่าน เข้า-ออก ของผู้ถือบัตรเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลได้    
    รองรับจำนวนผู้ถือบัตรได้ 5-5,000 คน    
    ใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลจึงไม่ต้องกังวลว่า หน่วยบันทึกข้อมูลจะไม่พอ    
    ใช้งานง่ายเนื่องจากโปรแกรมทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 95/98/ME ซึ่งเป็นระบบ Graphic ทั้งหมด    
    เชื่อมต่อผ่านระบบ LAN ได้    
    รองรับฐานข้อมูลแบบ Client / Server ได้    
    กำหนดกลุ่มของผู้ถือบัตรได้ 64 กลุ่ม    
    ตั้ง Time Zone ได้ 256 Time Zone    
    กำหนดวันหยุดได้ 64 กลุ่มวันหยุด    
    กำหนดการเข้า-ออกได้ เป็นรายกลุ่ม และรายบุคคล    
    มีระบบรหัสผ่านเมื่อเข้าโปรแกรม สามารถตั้งรหัสผ่านได้ถึง 5 ระดับ 5 รหัส สามารถควบคุมระบบทั้งหมดได้จากโปรแกรม    
    สามารถตั้งเวลาในการเปิดประตูไว้โดยไม่ต้องรูดบัตรได้ เช่นช่วงเวลา 8.00-17.00 น. กำหนดให้ประตูไม่ต้องล็อค สามารถกำหนดช่วงเวลาได้ถึง 32 ช่วง    
    สามารถแสดงรายงานการเข้า-ออกเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม แยกเป็นรายวัน รายเดือน หรือรายปีได้ โดยสามารถแสดงได้ทั้งบนหน้าจอและเครื่องพิมพ์    
    มีระบบควบคุมทางไกล (Remote Access Services) สามารถตรวจสอบระบบผ่านทางโมเด็ม, Internet TCP/IP    
 
 
       SmartLock On line PC Access Controls ยังสามารถนำข้อมูลการผ่าน เข้า-ออก ของพนักงาน มาใช้ร่วมกับโปรแกรม TAMan ได้ทันที (Option) สามารถทำงานทดแทนเครื่องตอกบัตรได้ภายในโปรแกรม มีเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ สำหรับงานฝ่ายบุคคลอย่างครบครัน เช่น    
   
     การพิมพ์บัตรประจำตัวพนักงาน    
    รายงานต่างๆ สามารถส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น บนหน้าจอ ไฟล์ หรือ พิมพ์เป็นรายงาน ได้ 4 หมวดใหญ่ๆ ดังนี้  
            รายงานฐานข้อมูลขององค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร รายชื่อพนักงาน ตารางเวลาทำงาน ตารางวันหยุด เป็นต้น  
            รายงานประจำวัน เช่น เวลาเข้า-ออก การสาย การขาด การลา เป็นต้น  
            รายงานสรุปประจำงวด เป็นรายงวด หรือรายเดือน  
            รายงานสรุปเป็นรายปี ซึ่งสามารถสรุปสถิติการมาทำงานของพนักงานแต่ละคนได้  
    มีระบบการสอนและตรวจสอบโปรแกรมทางไกล ผ่าน Modem และ Internet ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
 
 
     
     
         
     ผลิตภัณฑ์ภายใต้การวิจัยและพัฒนาของ บริษัท สยามซอฟต์บิต จำกัด