เครื่องบันทึกเวลาพนักงาน
  เครื่องบันทึกเวลาพนักงานที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มวิศวกรชาวไทย
ภายใต้การส่งเสริมทางวิชาการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ล้ำหน้า
   
     เครื่องบันทึกเวลาพนักงาน SmartClock M04-FK-L
  เครื่องบันทึกเวลาพนักงานระบบลายนิ้วมือ ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่ม
  วิศวกรชาวไทย ภายใต้การส่งเสริมทางวิชาการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   
ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control systems)
  ระบบ SmartLock On line PC Access Controls เป็นระบบที่ใช้ประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถนำมาใช้งานเป็นระบบควบคุมการเข้า-ออก
   
ระบบควบคุมและบริหารห้องพัก (Room Control systems)    
    ระบบที่สร้างขึ้นเพื่อระบบโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ เพื่องานจัดการที่ทรงประสิทธิภาพ โดยเน้นในส่วนของการเก็บเงินค่าห้องพักและการสั่งอาหาร    
         
 
Industrial Monitoring systems (IMOS)    
    ในระบบการทำงานที่ต้องมีการตรวจสอบ การบันทึกสถานะ การรับรู้ถึงสภาวะภายในช่วง
เวลานั้นๆรวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ ซึ่งอาจต้องใช้จำนวนคนมาก