M04-B0-L
M04-B0-S


Sm@rtClock M04-B0-L, M04-B0-S เครื่องบันทึกเวลาพนักงานชนิดบาร์โค้ดที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกลุ่มวิศวกรชาวไทย ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีของหน่วยความจำบันทึกข้อมูลแบบพิเศษ ตัวเครื่องออกแบบขึ้นให้เหมาะสมกับเมืองไทยโดยเฉพาะ ทนทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว มีระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูล จากกระแสไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ ไฟฟ้าดับ สามารถกู้ข้อมูลที่ถูกลบแล้วให้กลับคืนมาได้ รองรับหน่วยงานได้ทุกขนาด ทุกระบบ ทุกรูปแบบ จากประสบการณ์ในการช่วยงานจัดการบุคคลากรมานานกว่า ๑๗ ปี
- หน่วยความจำบันทึกข้อมูลชนิดพิเศษ E-ROM เอกสิทธิ์เฉพาะของ Sm@rtClock ที่สามารถเก็บข้อมูลได้นานมากกว่า 25 ปี โดยไม่สูญหายถึงแม้จะปิดเครื่องทิ้งไว้ก็ตาม จึงไม่จำเป็นต้องมีหน่วยความจำสำรอง (Mirror RAM) ตัดปัญหาหน่วยความจำเสื่อม และแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ อันเป็นสาเหตุให้ข้อมูลสูญหาย  
 

ติดตั้ง 1 เครื่อง ต่อโดยตรงเข้าคอมพิวเตอร์ RS-232

ความยาวสายสัญญาณไม่เกิน 15 เมตร

- สามารถอ่านรหัสบาร์โค้ดชนิด Code39 (3 OF 9) ชนิดตัวเลขได้สูงสุด 14 หลัก
- จอ LCD แสดงผลข้อมูล เวลา วัน/เดือน และข้อมูลที่อ่านจากบัตรบาร์โ้ค้ด
- พนักงานสามารถลงเวลาได้ด้วยความเร็วในการบันทึกข้อมูลเพียง 0.5 วินาที
- บันทึกข้อมูลการลงเวลาของพนักงานได้สูงถึง 10,000 Record ขยายได้สูงสุดถึง 20,000 Record
- สามารถกู้ข้อมูลที่สั่งลบไปแล้วให้กลับคืนมาได้
- มีอุปกรณ์ป้องกัน ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก สามารถรับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าได้ในช่วง 180 โวลท์ ถึง 300 โวลท์
- มีระบบสำรองไฟฟ้าภายในตัวเครื่อง (Built in) ทำงานได้อย่างต่อเนื่องนานพิเศษถึง 16 ชั่วโมง ในขณะไฟฟ้าดับ โดยไม่ต้องเพิ่ม UPS ภายนอก*
- มีแบตเตอรี่สำหรับนาฬิกาภายใน ทำงานได้ต่อเนื่อง 4-5 ปี    
- สามารถกำหนดพอร์ตสื่อสารชนิด RS-232 หรือ RS-485 (เลือกได้ 1 ชนิด)    
- ตัวเครื่องถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน สวยงาม แข็งแรง ทนทานสูง เนื่องจากโครงสร้างของตัวเครื่องเป็นโลหะอบสีปลอดสนิมี    

ติดตั้ง 1-31 เครื่อง เพิ่มตัวขยายสัญญาณ TC-1 สามารถรับ-ส่ง

ได้ไกลถึง 1.2 กิโลเมตร

- มีระบบป้องกันการบันทึกรหัสบัตรที่ลงเวลาซ้ำ
- จอ LCD ขนาดใหญ่พิเศษ มองเห็นหมายเลขบัตรได้ชัดเจน ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน*
- มีสัญญาณเสียงและไฟแสดง แจ้งให้ทราบว่าได้บันทึกรหัสบัตรที่รูดไว้แล้ว
- ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องบันทึกเวลาและเครื่องคอมพิวเตอร์สูงมากถึง 3,400 Record ต่อ นาที
- สามารถทำงานด้วยระบบ On-line และ Off-line มีระบบป้องกันเครื่องแฮงค์
- รับประกันทุกชิ้นเป็นเวลา 1 ปทุกชิ้นส่วน วิจัย และ พัฒนา โดยคนไทย
- ระบบป้องกันข้อมูลผิดพลาดในขณะรับ-ส่งข้อมูลได้ 100%
- มีระบบป้องกันการลงเวลาซ้ำ
- กำหนดให้ดึงข้อมูลอัตโนมัติได้
- มีระบบป้องกันข้อมูลเต็ม ตั้งค่าลบอัตโนมัติ
- ไม่ต้องสอนให้เครื่องรู้จักบัตร ลดขั้นตอนการทำงาน
*เฉพาะรุ่น M04-B0-L
   
 
 
SiamDevice เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับดึงข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลา
และจัดเก็บในรูปแบบ Text File หรือ Database ไว้ในคอมพิวเตอร์
       ข้อมูลที่ได้จากเครื่องบันทึกเวลา
ที่อยู่ในรูปแบบ Database หรือ Text File สามารถกำหนดรูปแบบได้อย่างอิสระ ด้วยโปรแกรม SiamDevice ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับซอฟต์แวร์บริหารเวลาในระบบบริหารงานบุคคล (TAMan) ของทางบริษัทฯ ซึ่งสามารถนำข้อมูลการลงเวลาพนักงานมาประมวลผลออกรายงานสรุปได้ทันที ทำให้ลดภาระงานฝ่ายบุคคลได้เป็นอย่างดี