ระบบควบคุมห้องพักและจัดการงานโรงแรม RC&MS
 เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อระบบโรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เพื่องานจัดการที่ทรงประสิทธิภาพ โดยเน้นในส่วนของการเก็บเงินค่าห้องพักและการสั่งอาหาร สำหรับการเช่าชั่วคราวเป็นรายชั่วโมง จนถึงรายวัน ทันทีที่เปิดไฟฟ้าในห้องระบบจะบันทึกเวลาการเปิดไฟของห้องนั้นพร้อมทั้งส่งสถานะของห้องนั้น มาที่หน้าจอของพนักงานเก็บเงินทันที (Monitor) จึงมั่นใจได้ว่าห้องนั้นมีลูกค้าเข้าพักจริง ป้องกันการทุจริตของพนักงาน (Room boy) ที่เก็บเงินจากลูกค้าแล้วไม่นำมาส่งให้กับแคชเชีย
 
 
 
คุณสมบัติของระบบ RC&MS  
   ระบบแสดงผลบนจอเป็นกราฟฟิก ง่ายและสดวกแก่การใช้งาน  
   บันทึกข้อมูลและประวัติของลูกค้า เช่น ทะเบียนรถ ประวัติการเข้าพัก ฯลฯ  
   สามารถดูสถานะของห้องพัก(Monitor) ได้ทันทีบนหน้าจอสามารถรู้ไดทันทีว่าแขกที่พักเข้าพักอยู่ในห้อง โดยวิธีตรวจการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าภายในห้อง โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นมาติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์ของโรงแรม พร้อมทั้งบันทึกวันเวลาที่เข้าพักไว้ในระบบในทันที  
   มีรหัสผ่าน(Password)กรณีที่ต้องการตรวจซ่อมอุปกรณ์หรือทำความสะอาดห้อง พร้อมทั้งบันทึกวันที่ เวลา และผู้ที่อนุญาต  
   ระบบสามารถสั่งตัดระบบไฟฟ้าภายในห้องได้ทันที  
   ตรวจสอบเวลาที่เหลือสำหรับการเช่าเป็นรายชั่งโมงได้ทันที โดยระบบจะเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนหมดเวลา 15 นาที ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถโทรเตือนลูกค้าว่าต้องการต่อเวลาหรือ Check out  
   สามารถรับ Order การสั่งอาหารจากลูกค้าแล้วป้อนข้อมูลเข้าเครื่อง ซึ่งข้อมูลที่ป้อนจะไปปรากฎในห้องครัวทันที  
   สามารถดูยอดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และสินค้าอื่นๆได้บนหน้าจอ พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้ทันที  
   สามารถกำหนดราคาค่าห้องของแต่ละห้องได้ หรือกำหนดราคาห้องเป็นกลุ่มๆ เช่น ห้องสูท ห้องธรรมดา ซึ่งราคาไม่เท่ากัน  
   สามารถสรุปยอดรายรับได้ทันที สำหรับการเปลี่ยนกะของแคชเชียร์  
   สรุปยอดรายรับ ทั้งค่าห้อง และค่าอาหาร เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ได้เป็นรายห้อง เป็นชั้นหรือทั้งหมด  
   รายงานแสดงรายรับต่อกรมสรรพากร รองรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ รวมภาษี แยกภาษี และยกเว้นภาษี  
องค์ประกอบของระบบ RC&MS  
   รายงานแสดงรายรับต่อกรมสรรพากร รองรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ รวมภาษี แยกภาษี และยกเว้นภาษี
   อุปกรณ์การตรวจจับการเปิดห้อง HRC0808 ซึ่งคอยตรวจสอบการเปิดใช้ห้อง โดย 1ชุด สามารถควบคุมห้องได้ 8 ห้อง ติดตั้งไว้ในบริเวณใกล้ๆ กับบริเวณห้อง
 
 
HR0808